tlo
tlo
tlo
tlo
tlo
tlo


uslugi

KUCIE ODKUWEK I PRĘTÓW
-wg programu kucia z wsadu powierzonego (max ciężar 14 Mg)

OBRÓBKA CIEPLNA
odkuwek, odlewów, wyrobów walcowanych, konstrukcji spawanych
-ulepszanie cieplne:
max 750mm, długość max 7000mm, ciężar max 10Mg
650mm ÷ 2000mm o długościach wynikowych, ciężar max 5Mg
dla pierścieni, krążków, kostek i płyt wymiar max 2000mm, ciężar max 5Mg

-wyżarzanie zmiękczające, normalizowanie, odprężanie
długość max 8500mm, szer max 2000mm, wys max 2000mm lub
długość max 5000mm, szer max 3000mm, wys max 1700mm

OBRÓBKA SKRAWANIEM (zgrubna)

-toczenie
50 mm ÷ 100mm - Lmax 2500mm
101mm ÷ 200mm - Lmax 4000mm
201mm ÷ 950mm - Lmax 7000mm
-frezowanie
max 800mm Lmax 3000mm
-struganie
max 900mm Lmax 5000mm
-wiercenie otworów o wymiarach:
55mm ÷ 110mm - Lmax 6000mm
145mm ÷ 220mm - Lmax 2500mm
w prętach max 600mm
-cięcie piłą
max 800mm

BADANIA
własnosci wytrzymałościowych, twardości, defektoskopowe (UT)


ramka
rb
bot