tlo
tlo
tlo
tlo
tlo
tlo


krazki kute

Lp.
Wymiary odkuwek [ mm ]
Ciężar [kG]
d
h
1
100 ÷ 300
50 ÷ 150
15 ÷ 55
2
250 ÷ 450
50 ÷ 210
20 ÷ 130
3
350 ÷ 2400
150 ÷ 1000
hmax = 1,5 d
400 ÷ 10000

Uwagi:

STAN POWIERZCHNI - SUROWY :
Naddatki na obróbkę mechaniczną i tolerancje wykonania wg PN-75/H-94101 lub DIN 7527

STAN POWIERZCHNI - OBRABIANY MECHANICZNIE:
Tolerancja ±1 mm lub +2/-0 mm
Krążki na matryce kuźnicze wg PN - 98/H-94056

ramka

rb
bot