Aktualności - HSW - Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o.

15.11.2017

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie części prac merytorycznych projektu badawczo – rozwojowego, o którego dofinansowanie ubiegamy się w ramach Programu sektorowego „INNOSTAL” (Konkurs 7/1.2/2017/POIR) finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Poniżej znajduja się linki do zapytania ofertowego oraz załącznika.

Zapytanie ofertowe KSW/8/2017 - link

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego KSW/8/2017 - link

28.11.2017

HSW-Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania ofertowego na wykonanie części prac merytorycznych projektu badawczo – rozwojowego, o którego dofinansowanie ubiega się w ramach Programu sektorowego „INNOSTAL” (Konkurs 7/1.2/2017/POIR) finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia została wybrana oferta przesłana przez Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków. Wyżej wymieniony podmiot złożył ofertę zgodną z wymaganiami Zamawiającego, która uzyskała największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym.